تهران

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی تهران سال 98


ژینو کرمانج
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6269
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :127
تيزهوشان
فرزانگان 7
آوا آیتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :126
تيزهوشان
فرزانگان 7
ثنا مشهدی فراهانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :126
نمونه دولتي
ياس نبي - منطقه 7
حدیثه خوب بخت
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :121
نمونه دولتي
شهید بهرامی منطقه 11
غزل کرمان پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6027
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :120
تيزهوشان
فرزانگان 7
عسل کرمان پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :120
نمونه دولتي
عفاف - منطقه 5
یکتا شریف پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :119
تيزهوشان
فرزانگان 4
ارشیا طاوسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :111
تيزهوشان
علامه حلی 3
نازنین زهرا آزادباش
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4549
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :108
نمونه دولتي
10 فرهنگ - منطقه
سارا مظفری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :107
تيزهوشان
فرزانگان 1
ستایش زکی خانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :107
نمونه دولتي
شهيد باهنر - منطقه 15
نیکا میرجوادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :105
تيزهوشان
فرزانگان 1
غزل سلطانی نبی پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6321
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :103
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیرمحمد اسدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :101
نمونه دولتي
ماندگار البرز
مازیار عیوضی آغمیونی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6449
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :96
تيزهوشان
علامه حلی 3
آناهیتا مشهدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :96
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
ژینا عبدالحسینی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6919
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :96
تيزهوشان
فرزانگان 8
مهشاد عمارلو
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6311
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :95
تيزهوشان
فرزانگان 7
محمدحسین حکیم
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :95
تيزهوشان
علامه حلی 8
ستاره زمانی نیا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :94
نمونه دولتي
13 فرهنگ - منطقه
فاطمه والا نسب
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6675
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :93
تيزهوشان
فرزانگان 7
ابوالفضل پوریایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :93
نمونه دولتي
ماندگار البرز
سپهر اکرمی پور
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :91
تيزهوشان
علامه حلی 6
معراج جمال آبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :91
تيزهوشان
علامه حلی 4
علی حسن یزدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :91
تيزهوشان
علامه حلی 7
مائده سیف الهی طرقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :91
نمونه دولتي
14 مطهره - منطقه
ستایش رحیم تبریزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :89
نمونه دولتي
الزهرا(س)
عرشیا قنبرپور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6409
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :88
تيزهوشان
علامه حلی 1
مهشاد اظهری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :87
نمونه دولتي
فدک - منطقه 18
علی عربلو
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :85
تيزهوشان
علامه حلی 4
فاطمه قربانی واجارگاه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6233
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :85
نمونه دولتي
ياس نبي - منطقه 7
امیررضا بدلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :85
نمونه دولتي
شهيد چمران - منطقه 10
عسل چیتیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :84
نمونه دولتي
10 مکتب الاحرار - منطقه
رضا احمدپور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :83
تيزهوشان
علامه حلی 3
سینا چگنی علی آبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :83
تيزهوشان
علامه حلی 3
سینا رسولی پیرجابری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :83
نمونه دولتي
ماندگار البرز
مریم بانو صیادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :81
نمونه دولتي
شهید بهرامی منطقه 11
زینب بشیری طجری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :81
نمونه دولتي
الزهرا(س)
هستی یحیائی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
فرزانگان 4
علی ترابیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
علامه حلی 2
صدف واحدی نوری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
عفاف - منطقه 5
ماهان شیرازی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
امام موسي صدر - منطقه 1
آتنا زلقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :79
نمونه دولتي
عفاف - منطقه 5
روژینا ملکی برکچای
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
فرزانگان 7
امیررضا فلاحی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :77
تيزهوشان
علامه حلی 7
هستی انیانلوی گنجی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :77
نمونه دولتي
1 فراست - منطقه
امیر رضا موجنی پور
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
علامه حلی 2
علیرضا جهانی فر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
علامه حلی 7
آرمان بابامرادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
دبيرستان شيخ مفيد
نرگس حاتمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6350
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
فرزانگان 3
سپهر اسماعیلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6295
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
نمونه دولتي
ابوعلي سينا - منطقه 4
امیر حسین فرهادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن - منطقه 7
وحید محمدپور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
تيزهوشان
علامه حلی 8
عطیه جعفری مهروزانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
نمونه دولتي
10 فرهنگ - منطقه
علی آرام
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
تيزهوشان
علامه حلی 2
صدف صادقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
تيزهوشان
فرزانگان 4
پرنیان سرائی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
ياس نبي - منطقه 7
علیرضا شاهسوند
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سیده ساجده مرعشیان سرائی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
10 فرهنگ - منطقه
شمیم اژدری یزدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
حضرت مریم
فرزان فاضلی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6892
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :71
تيزهوشان
علامه حلی 6
علی صادق تهرانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6511
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
علامه حلی 1
سارا بختیاری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
فرزانگان 6
یلدا طاهری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
فرزانگان 2
محمد زمانی آسیابر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
علامه حلی 3
یگانه کمند لو
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
صبا نیکو کلام
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :70
نمونه دولتي
13 فرهنگ - منطقه
محمد عرفان هومان فر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
نمونه دولتي
نمونه تهرانی مقدم - منطقه 14
امیررضا مومنی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
علامه حلی 10
کیانا یگانه فر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4697
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
نمونه دولتي
عفاف - منطقه 5
مهدیه جودکی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
نمونه دولتي
13 فرهنگ - منطقه
امیر محمد غلامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
علامه حلی 3
عسل اسماعیلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
فرزانگان 1
پانیذ خزایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
13 فرهنگ - منطقه
محمدپارسا کرم نمایی فر
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
علامه حلی 5
فاطمه نورائیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
سید محمدرضا هاشمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
دانشمند - منطقه 8
امیرمهدی ملابابایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
دانشمند - منطقه 8
رامتین سراجی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
امام موسي صدر - منطقه 1
امیر رضا فرزانگان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6419
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
علی محمدی
ایلیا خلجی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
علامه حلی 1
ستایش صفارزاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
فرزانگان 5
هلیا خطیبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
الهام - منطقه 8
حامد یاقوت پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
شهيد چمران - منطقه 10
پارسا کرمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
علامه حلی 8
سینا عباسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :63
نمونه دولتي
ماندگار البرز
محمدامین زیبرم خوب
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :63
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
حامد زارع زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
علامه حلی 4
سارا رضازاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :63
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
امیر رضا اسکندری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6429
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
علامه حلی 3
نسترن سعادتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
فرزانگان 2
علیرضا اقدسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
10 فرهنگ - منطقه
فاطمه رنجبر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
فرزانگان 1
مهرآرسا حیدری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
شهید بهرامی منطقه 11
رضا مصلی نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
علامه حلی 3
نیما رضائیان
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
علامه حلی 4
نرگس محمدزاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
فرزانگان 2
پوریا کرمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
علامه حلی 8
روژان قلی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6424
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
شهید بهرامی منطقه 11
نگین صیامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
فرزانگان - منطقه 2
سجاد رحمت آبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
ریحانه کاظمی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
الهام - منطقه 8
مهدی معصومیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
امام مهدي (عج) - منطقه 5
امیر حسین ادبی نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
هنرستان رسالت
آران سیدی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6999
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :59
تيزهوشان
علامه حلی 6
روژان دریاباری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان 6
امیرمحمد نظامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6648
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
علامه حلی 3
آرمان رضایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4976
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
محدثه جزینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
ياس نبي - منطقه 7
محمدمتین نوروزی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6736
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
علامه حلی 2
علیرضا رمضانپورمرزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
علامه حلی 7
محمدرضا رمضانپورمرزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6754
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
علامه حلی 7
پارسا نیک یار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
نمونه تهرانی مقدم - منطقه 14
هیراد حمیدی زاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6553
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
علامه حلی 5
نیایش باعزم
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان 8
هلن حقیقت
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان 4
فاطمه دانیالی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
سوگل بختیاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
شهید بهرامی منطقه 11
دل آرا کمالی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6424
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان 6
پرنیان حسنعلی زاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیرعلی قنبرابادی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
علامه حلی 5
امیرحسین قنبرآبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
علامه حلی 1
شادی کریمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
عفاف - منطقه 5
سارا امجدی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 7007
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان 7
سید ایلیا ظفری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 7248
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
علامه حلی 1
امیرمحمد باقرنژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدرضا دهقانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
10 فرهنگ - منطقه
ارمیا امیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
علامه حلي - منطقه 13
یسنا احمدوند
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6535
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان 1
گیسو سالاری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان 7
روژین خرم آبادی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان 6
مهدیه گودرزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
13 فرهنگ - منطقه
سیده تارا هاشمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان 1
نیکتا اسماعیلی فر
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان 4
پارمیدا ابوالحسنی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
10 مکتب الاحرار - منطقه
هلیا امینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
هنرستان معصومیه - منطقه 13
پارسا عرفان آرانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
علامه حلی 2
هستی قمری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان 8
آتوسا نائیج نوری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6033
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیرکسری احمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
ماندگار البرز
امیر علی عسگری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6448
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
علامه حلی 1
سریر دیوسالار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
فرزانگان 6
سارا کوهنورد
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان 4
علی عباسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6459
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
علامه حلی 1
محمد زارع
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6625
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
علامه حلی 2
محمد حسین فردوسی نیا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6229
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
محمدحسین جلالیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
آیلین عسگری اصل
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان 1
پرهام قراگوزلو
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
علامه حلی 9
محمد خنجری هندچوب
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
علامه حلی 3
یاشار ادیب حاجی آقا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امین حیدر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
علی روستا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
سعید یوسفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
محمدمهدی چهاردولی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
علامه حلی 2
احسان احمدوند
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
علامه حلی 2