رحيم آباد

رحيم آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


کوثر حکمی
نهم - رحيم آباد
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :111
تيزهوشان
فرزانگان
سمانه شعبانی
نهم - رحيم آباد
میانگین تراز کانونی: 6429
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان