كياشهر

كياشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


فاطمه کوچک نژاد حسن کیاده
نهم - كياشهر
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان