املش

املش - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مریم مومنی توتکله
نهم - املش
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
شهید بهشتی
علی اصغر محمدی
نهم - املش
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی