سياهكل

سياهكل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


اشکان فلاح تکامی
نهم - سياهكل
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی