رودسر

رودسر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


آرین برزگر رضامحله
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
سامان بلوریان حقیقی
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
جوانه بذری لاکلایه
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی