كليبر

كليبر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


سایه ملکی کلیبر
نهم - كليبر
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :86
تيزهوشان
فرزانگان