ليلان

ليلان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


حسن فتحی زاده
نهم - ليلان
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :104
نمونه دولتي
شهید نظیری
ناصر فکور لیلان
نهم - ليلان
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
شهید نظیری