عجب شير

عجب شير - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیرحسین حلیمی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4715
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :77
تيزهوشان
علامه حلی
فرشته آقازاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
فرزانگان
عطا سعیدآبادیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلی
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید