عجب شير

عجب شير - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیرحسین حلیمی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4715
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :87
تيزهوشان
علامه حلی
فرشته آقازاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
فرزانگان
عطا سعیدآبادیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
علامه حلی