قره‌ضياءالدين

قره‌ضياءالدين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیررضا تیموری
نهم - قره‌ضياءالدين
میانگین تراز کانونی: 6588
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
محمد ماکویی
نهم - قره‌ضياءالدين
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
سوین نجفی
نهم - قره‌ضياءالدين
میانگین تراز کانونی: 6714
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان خوی
حنانه واحدی
نهم - قره‌ضياءالدين
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نيايش