زرين شهر

زرين شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


پویا عطائی کچوئی
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
شهید اژه ای