خرمشهر

خرمشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


نرگس فاضلی
نهم - خرمشهر
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
فدک
بهار جلیلیان
نهم - خرمشهر
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی یار باقری
نهم - خرمشهر
میانگین تراز کانونی: 4237
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای