اميديه

اميديه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محدثه سلیمانی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 3899
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان 2 - ناحیه 1