شوش دانيال

شوش دانيال - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


فاطمه همدانی
نهم - شوش دانيال
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان