زرين دشت

زرين دشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


علیرضا پورخسرو
نهم - زرين دشت
میانگین تراز کانونی: 7012
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیددستغیب