استهبان

استهبان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


فاطمه هاشم بیگی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :81
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
محمدامین صفایی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5107
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
رضا کریمی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4461
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
ریحانه پدرام
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
محمدعلی صحت پور
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
عرفانه نجم الدینی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
نگین جوادیان
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
عرفان عوض پور
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4989
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
محمدمهدی خلیلی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5102
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
مینا خیرده
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
امیرحسین نجم الدینی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
امیرحسین هلالی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
محمدرضا یاسمن
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4961
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
سیده آناهیتا ناصحی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
امیررضا افراز
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
محمدحسین رزاقی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4897
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
زهرا پیراسته
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 1
ابوالفضل سون
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4413
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
محمدحسین دوستدار
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4282
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
الهه وحدتی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
مجتبی جباری
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
نرجس اسدپوری
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4907
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
فائزه فرازی حقیقی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
سمیرا سامان
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
آتوسا باصری نام
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
خاتم الانبيا