شهرجديد هشتگرد

شهرجديد هشتگرد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مریم ارمندئی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6001
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :99
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا حسن پور
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شرافت
آیدا فلاح زاده
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4727
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
نیما سلطانپور
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
معلم