محمد شهر

محمد شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


زهرا دولتی
نهم - محمد شهر
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 4