بهشهر

بهشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


رومینا مومنی
نهم - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 6812
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :86
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین عزیزی
نهم - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي (طلايه داران )
پرنیان محمد نژاد
نهم - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان