بدره

بدره - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


حسین آگاهی
نهم - بدره
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
شهید بهشتی