ايوان غرب

ايوان غرب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مهنا فخری
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان2
رضا فیضی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 6145
 
تيزهوشان
شهید بهشتی