قشم

قشم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


زینب نوربخش
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
فرزانگان 2
محمد مهدی توانایی
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی خرد