فلارد

فلارد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمدجواد بیژنی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
محمدجواد سعیدی ابواسحقی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4320
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
هانیه منصوری خواجه لنگی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مطهره سعیدی ابواسحاقی
نهم - فلارد
میانگین تراز کانونی: 4552
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان