بن

بن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمدحسین اکبری
نهم - بن
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
ابوالفضل براتی
نهم - بن
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
حدیثه نادری
نهم - بن
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد