هفشجان

هفشجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مریم قربانی
نهم - هفشجان
میانگین تراز کانونی: 6223
 
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه