باشت

باشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


فروغ زارع پور
نهم - باشت
میانگین تراز کانونی: 6656
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :83
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان