خاتم

خاتم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


پریسا زارع
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1