قروه درجزين

قروه درجزين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


نوید کریمی مخصوص
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 6853
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
علامه حلی1
محیا برجی
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان1