محلات

محلات - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمد متین انصاری
نهم - محلات
میانگین تراز کانونی: 6700
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
علامه حلی
علی قنبربیگی
نهم - محلات
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
علامه حلی
محمد طه فرخ زاد
نهم - محلات
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی