خان ببين

خان ببين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


ریحانه قنبریان
نهم - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
احمدرضا ترابی
نهم - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 4399
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیدصالح حسینی
نهم - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
امام حسین (ع)