كردكوي

كردكوي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


زهرا ترابی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
حضرت زینب
راحله داودی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
حسین خطیرنامنی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4656
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
بشارتی
فاطمه زهرا کیانی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4192
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
حضرت زینب
سیده یاسمن حسینی لاریجانی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت زینب
هانیه فیروزیان
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت زینب
سحر فغانی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت زینب
طاها مصدق
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بشارتی
طاهره حسینعلی
نهم - كردكوي
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
حضرت زینب