دالاهو

دالاهو - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمد حسین افضلی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پوریا همتی بی نهری
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 6292
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پژمان صفری
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 6297
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
شهیدبهشتی
رامین ولیدی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهیدبهشتی
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید