سنقر

سنقر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مریم همتی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 6454
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان