كنگاور

كنگاور - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیررضا کرماجانی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان