كشكوئيه رفسنجان

كشكوئيه رفسنجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


فاطمه امینی پناه
نهم - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4154
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهید سجادی
ابولفضل عظیمی
نهم - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
علامه حلی
زهرا اسماعیلی زاده
نهم - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4562
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
شهید سجادی