كهنوج

كهنوج - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


سارینا ابراهیمی شاه قلی
نهم - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مهدی امیری کهنوج
نهم - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 4294
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی