گلستان

گلستان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


زهرا مدنی سوغانچی کوه
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :96
نمونه دولتي
مهرایران
فائزه قربانی
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا صادق زاده
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 4629
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
کوثر چراغی گیلوایی
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 4082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا