رحيم آباد

رحيم آباد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ثنا معلمیان
ششم دبستان - رحيم آباد
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان