رودسر

رودسر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مهدی احتسابی
ششم دبستان - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی