لنگرود

لنگرود - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


فاطمه جانعلی پور کهلبوئی
ششم دبستان - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
سما زمانی پورکیاکلایه
ششم دبستان - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
ترنم ترجمان
ششم دبستان - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 6071
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان