كليبر

كليبر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیرمحمد کریمی
ششم دبستان - كليبر
میانگین تراز کانونی: 3512
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
علامه حلي