ايلخچي

ايلخچي - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


هلیا بهرامی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3