ايلخچي

ايلخچي - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


هلیا بهرامی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید