آذرشهر

آذرشهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سیدمحمدرضا سیدزاده دربندی
ششم دبستان - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
علامه حلي
مهدی رجائی
ششم دبستان - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3