بستان آباد

بستان آباد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محدثه تقی زاده
ششم دبستان - بستان آباد
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2