عجب شير

عجب شير - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


علی قادری هروان
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
علامه حلي
علی فیروزی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلي
سعید خاتمی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلي
ایلیا جعفری
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
سحر باقرپور
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ساغر حجازی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمهدی صدقی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلي
مهدی عظیمی
ششم دبستان - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
علامه حلي
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید