قره‌ضياءالدين

قره‌ضياءالدين - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


آیسان حسن زاده
ششم دبستان - قره‌ضياءالدين
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان-خوي ( دخترانه )