ماكو

ماكو - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


حسان خلیل زاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آیدا زینال پور
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی: 4896
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
محمد محمدپور
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی: 4994
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر مهدی امان اله پور
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آیسان خیرانی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امین امانی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آیسل رجب زاده
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آی سو حسن نژاد
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی: 4944
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پوریا چاوشی قره قشلاقی
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محراب محمودی اقدم
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آرتین عارف
ششم دبستان - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي