دهاقان

دهاقان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


پرنیان مقامی
ششم دبستان - دهاقان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان امین 2