آران و بيدگل

آران و بيدگل - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ملیکا محرابی ساری
ششم دبستان - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
زینب غلام زاده نصرابادی
ششم دبستان - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 6653
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
شقایق کوچک کاشانی
ششم دبستان - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا مهرابادی آرانی
ششم دبستان - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان