مباركه

مباركه - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


فرزین یوسفیان
ششم دبستان - مباركه
میانگین تراز کانونی: 7385
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهیداژه ای